Peserta Ujian Tulis SPMB Darus-Sunnah 2017 Gelombang 1

Berikut ini adalah daftar nama peserta yang akan mengikuti ujian tulis gelombang pertama. A. Putra No. Nama No. Ujian Fak/Jur/Smt Daerah Asal 1. Abdul Halim A-001 Ekonomi Syariah/1 Sukabumi 2.  Abdul Muhyi Alawi Athallah A-002 FITK/1 Bandung 3. Abdurrahman Al-Rasyid A-003 FU/TQ/UIN JKT Batam 4. Achmad DzulFadli Firdaus A-004 FSH/IH/1 Rangkapan Jaya 5. Ahmad Jailani Siddiq A-005